Angst die nooit weggaat

Doordat je als slachtoffer van geweld samenwoont of samen bent met je geweldenaar, gaat je angst nooit weg. We spreken hier over een emotionele en psychologische staat, namelijk trauma, die je als slachtoffer van partnergeweld deelt met slachtoffers van andere vreselijke vormen van geweld zoals oorlog of foltering. Het is een complex trauma dat ontstaat in een situatie waaruit je moeilijk kan ontsnappen en waarbij je voortdurend geconfronteerd wordt met de oorzaak van de angst (in dit geval je partner). Op die manier kan je nooit tot rust komen.

Slachtoffers die hierover getuigen, beschrijven de angst tussen geweldvoorvallen als een toestand van voortdurende waakzaamheid, waarbij ze maatregelen nemen om het geweld te voorkomen of te beheersen. Dit creëert een extreme stresssituatie die steeds erger wordt en die een ernstige fysieke en emotionele impact heeft. Je kan allerlei fysieke kwalen ontwikkelen zoals buikpijn, hoofdpijn, maagzweren, ontstekingen… of je krijgt te maken met verschillende psychische problemen zoals weinig zelfrespect, depressie, angst, slaapproblemen…

De angst en de gevolgen ervan verergeren vaak als je wordt geconfronteerd met sociaal isolement. Dit isolement is echter ook vaak een resultaat van je angst. Je bent bang om ermee naar buiten te komen, bang om de ‘regels te breken’. Op die manier blijf je ook gevangen in de gewelddadige relatie.

Tip:
Zorg ervoor dat je omringd blijft door vrienden en familie. Zij zijn de beste buffer tegen geweld.

Angst als middel om controle uit te oefenen

Door een situatie van voortdurende angst te creëren kan je partner jou onder controle houden. Doordat het hier gaat om een intieme relatie weet je partner vaak ook heel goed hoe hij of zij een gevoelige snaar kan raken en wat er bij jou angst veroorzaakt. In die zin hoeft er zelfs geen geweld meer te zijn om je te controleren en domineren.

Tip:
Sociale steun is erg belangrijk om dit te doorbreken. De reacties van vrienden en familie of van professionelen zoals politie of dokters wanneer die het geweld te weten komen kunnen een cruciale rol spelen in het doorbreken van de cirkel van geweld.

Angst om weg te gaan

Angst is de voornaamste reden waarom slachtoffers van geweld niet weggaan. Als je mishandeld wordt, ben je bang voor wat je te wachten staat als je er plots alleen voor staat. Bovendien kan je ook bang zijn van de reactie van je partner als je weggaat, en wat de kinderen kan overkomen. Soms blijft het geweld immers voortduren of wordt het zelfs erger als een slachtoffer beslist om te vertrekken.

Tip:
Als je niet weggaat van een gewelddadige partner, wil dat niet zeggen dat je zwak bent. Integendeel, het vraagt enorme kracht en moed om op lange termijn met misbruik en geweld om te gaan.

Angst voor de kinderen

Angst voor de kinderen staat vaak centraal in de manier waarop slachtoffers van partnergeweld het geweld en de daarmee gepaard gaande angst beleven. Veel slachtoffers geven aan dat de veiligheid en het welzijn van hun kinderen hun grootste bezorgdheid is.

Angst voor de kinderen kan zowel de reden zijn waarom je blijft als de reden waarom je vertrekt. Dit lijkt zeker voor de buitenwereld een vreemde paradox te zijn, maar het is juist door deze bezorgdheid voor de kinderen dat je je als slachtoffer begeeft in een complex, risicovol beslissingsproces: je moet voortdurend afwegen welke handelingen welke gevolgen gaan hebben voor de kinderen.

Veel slachtoffers ondergaan in die zin veel handelingen en vernederingen zolang de partner niet aan de kinderen raakt. Bovendien zijn slachtoffers heel bang om de kinderen kwijt te spelen of te moeten achterlaten bij de partner als ze weggaan. Soms dreigt een partner ook met geweld tegen de kinderen als een slachtoffer wil weggaan.

Toch zijn kinderen ook vaak de belangrijkste reden waarom mensen uiteindelijk hun gewelddadige partner verlaten. Wanneer het geweld zich richt tegen de kinderen of wanneer slachtoffers beseffen dat hun kinderen onder het geweld lijden, is dit in veel gevallen de reden waarom ze beslissen om te vertrekken. Toch blijft weggaan een delicate en vaak gevaarlijke onderneming die behoorlijk wat tijd in beslag kan nemen. Het vraagt heel veel kracht en moed om deze stappen te zetten.

Angst als gevolg op lange termijn (nadat de relatie is geëindigd)

Je leeft als slachtoffer vaak jaren met gevoelens van angst. Deze voortdurende angst leidt tot een trauma of posttraumatische stressstoornissen. Terwijl deze trauma’s door de overlevingsstrategieën tijdens de relatie nog enigszins bedekt bleven, komen die na de gewelddadige relatie pas volledig aan het licht. Je bent zo diep moeten gaan om te overleven en angst is zo’n centraal onderdeel geworden van je leven dat je die angst nadien nog moeilijk van je kan afschudden. Slachtoffers krijgen niet zelden te maken met paniekaanvallen, nachtmerries, flashbacks, angstaanvallen, depressie, slaapproblemen en fobieën, de typische effecten van chronische angst. Het kan lang duren eer deze gevolgen verdwijnen. Zoek gepaste begeleiding, dit is noodzakelijk en zeker geen schande.

Partner weg Partner anders Altijd bang Hulp zoeken Verhalen Van je partner Om iets fout te zeggen Bindingsangst bang
Partner weg Partner anders Altijd bang Hulp zoeken Verhalen Van je partner Om iets fout te zeggen Bindingsangst bang


met de steun van: