Huisarts

Een (huis)arts kan naar je luisteren en je helpen om de situatie uit te klaren en eventueel door te verwijzen naar de gepaste hulpverlening. Aangezien de arts door het beroepsgeheim gebonden is, zal zij/hij nooit op eigen initiatief dergelijke stappen ondernemen. Jij blijft altijd degene die beslist welke stappen er verder worden ondernomen. Hier vind je contactgegevens van een arts in je buurt.

CAW - dienst slachtofferhulp

Het CAW (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk) zet zich in om geweld in het gezin te bestrijden. Het begeleidt vrouwen, mannen, koppels, kinderen en gezinnen in het bespreekbaar maken van deze problemen en het zoeken naar oplossingen. Het CAW tracht gezinnen in vaak erg moeilijke situaties weer perspectief te bieden. De betrokkenen bepalen wat ze willen bereiken.
Bij de dienst slachtofferhulp van een CAW kan je terecht voor:
• Relatiebegeleiding
• Een gesprek over wat je overkomen is en/of overkomt
• Informatie en advies
• Begeleiding om naar de politie, arts of rechtbank te stappen
• Bemiddeling met een advocaat, verzekering of parket
• Doorverwijzing naar andere mensen of diensten
Raadpleeg http://www.caw.be of bel naar 078/150 300 voor de contact-gegevens van het CAW uit je regio. Professionele hulpverleners gaan samen met jou op zoek naar de meest gepaste hulp in jouw situatie.

1712

1712 is het nummer voor iedereen die vragen heeft over geweld, misbruik en (kinder)mishandeling. Professionele medewerkers luisteren naar je vraag, geven je informatie en/of verwijzen je door naar de best passende hulpverlening in je buurt.
1712 is bereikbaar op werkdagen van 9 uur tot 17 uur. Een telefoontje naar 1712 is gratis en wordt niet op de gesprekslijst van de factuur vermeld. Meer info vind je op http://www.1712.be

Tele-onthaal

Heb je nood aan steun? Wil je erover praten? Bel 106. Het nummer van Tele-Onthaal is dag en nacht bereikbaar. Een telefoontje is volledig anoniem en verschijnt niet op de telefoonrekening. Tele-Onthaal biedt ook hulp via chat op http://www.tele-onthaal.be. Een online gesprek is ook volledig anoniem.

Politie

Bij dringende situaties kan je dag en nacht bij de politie terecht via het nummer 101. Je kan als slachtoffer of getuige altijd terecht bij de politie om aangifte van de feiten te doen. Je kan je daarbij laten bijstaan door iemand die je vertrouwt. De politie is verplicht om een proces-verbaal (pv) op te stellen en dat over te maken aan het parket. Voor meer informatie kan je terecht op de website van de politie.

Centra geestelijke gezondheidszorg (CGG)

Deze centra verlenen ambulante zorg aan personen met psychische, psychosociale en psychiatrische problemen. Hier vind je meer info.

Zelfstandige psychologen en relatietherapeuten

Psychische hulp kan ook worden geboden door privé-psychologen. De kostprijs van dergelijke hulpverlening ligt meestal hoger dan in de CGG’s.
Hier vind je contactgegevens van counselors, seksuologen, gezins- en relatietherapeuten.

Justitiehuizen

In elk gerechtelijk arrondissement is er een justitiehuis. Daar kan je als slachtoffer terecht voor informatie over de gerechtelijke procedure. Op bepaalde dagen zijn er ook advocaten aanwezig die eenmalig juridische informatie verstrekken.

In een justitiehuis kan je geholpen worden door slachtofferonthaal. In die gevallen hoef je dus niet zelf het initiatief te nemen en kan deze dienst je ook informeren over de gerechtelijke procedure of je bijstand bieden op de momenten die emotioneel belastend zijn.
Raadpleeg http://justitie.belgium.be/nl of www.justitiehuizen.be

Advocaat / Gratis juridisch advies

De eerstelijnsbijstand wordt georganiseerd in elk gerechtelijk arrondissement door de Commissie voor Juridische Bijstand (CJB). Hier vind je meer info.

Partner weg Partner anders Altijd bang Hulp zoeken Verhalen Van je partner Om iets fout te zeggen Bindingsangst bang
Partner weg Partner anders Altijd bang Hulp zoeken Verhalen Van je partner Om iets fout te zeggen Bindingsangst bang


met de steun van: